Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA2-1299
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Նալբանդյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  71
Հարկ 3
Հարկայնություն 11
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-320
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սայաթ-Նովա պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 7
Հարկայնություն 12
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 700 USD
Օրավարձ 50 USDID : RA2-657
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մոսկովյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  89
Հարկ 4
Հարկայնություն 6
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1054
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  95
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 1000 USD
Օրավարձ 70 USDID : RA2-1160
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արգիշտի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  54
Հարկ 12
Հարկայնություն 14
Ջեռուցման համակարգ Կահույք
Ամսավճար 170000 ԴրամID : RA1-1090
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Աբովյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  54
Հարկ 2
Հարկայնություն 6
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 600 USD
Օրավարձ 40 USDID : RA1-734
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Տպագրիչների
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց

Եզակի առաջարկ

ID : RA2-1287
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  86
Հարկ 7
Հարկայնություն 8
Նորակառույց
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց

Եզակի առաջարկ

ID : RA3-1030
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ղազար Փարպեցու
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  230
Հարկ 4
Հարկայնություն 4
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 1600 USD
Օրավարձ 200 USDID : RA2-1284
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արամի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  65
Հարկ 9
Հարկայնություն 15
Նորակառույց
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 800 USD
Օրավարձ 65 USD

<<  <   5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013