Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA2-1285
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արամի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  65
Հարկ 11
Հարկայնություն 16
Նորակառույց
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 1500 USD
Օրավարձ 65 USDID : RA2-1279
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սայաթ-Նովա պող.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  63
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1266
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  46
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 800 USD
Օրավարձ 50 USDID : RA2-828
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Ն.Տիգրանյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  56
Հարկ 3
Հարկայնություն 5


ID : RA1-1089
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Վարդանանց
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  35
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-1088
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արշակունյաց
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 4
Հարկայնություն 4
Կահույք


ID : RA1-1083
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  50
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-181
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 500 USD
Օրավարձ 13 USDID : RA1-033
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  50
Հարկ 8
Հարկայնություն 10
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 600 USD
Օրավարձ 50 USDID : RA2-815
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  67
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013