Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA3-1051
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  92
Հարկ 3
Հարկայնություն 4
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1048
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Ազատության պող.
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  84
Հարկ 4
Հարկայնություն 5


ID : RA3-1045
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Վարդանանց
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  135
Հարկ 14
Հարկայնություն 22
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք


ID : RA3-1029
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ղազար Փարպեցու
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  77
Հարկ 5
Հարկայնություն 9
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-853
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Հերացու
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  78
Հարկ 3
Հարկայնություն 4
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-487
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Տպագրիչների
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  80
Հարկ 5
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1324
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Սունդուկյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  65
Հարկ 3
Հարկայնություն 11
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1308
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սարյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  43
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1298
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սարյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  71
Հարկ 4
Հարկայնություն 4
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1288
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կասյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  41
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013