Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA3-1015
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Այգեստան 9-րդ
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  80
Հարկ 1
Հարկայնություն 6


ID : RA2-1336
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Եր. Քոչար
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  72
Հարկ 4
Հարկայնություն 6
Նորակառույց
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1202
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Աբովյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  85
Հարկ 6
Հարկայնություն 15
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1201
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  90
Հարկ 5
Հարկայնություն 12
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Հեռուստացույց
Ամսավճար 700 USD
Օրավարձ 60 USDID : RA3-1042
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  100
Հարկ 3
Հարկայնություն 4
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1310
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Նալբանդյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  70
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 800 USD
Օրավարձ 70 USDID : RA3-1198
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Աբովյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  100
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1053
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արամի
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  120
Հարկ 14
Հարկայնություն 16
Նորակառույց
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 1200 USD
Օրավարձ 70 USDID : RAX-392
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  180
Հարկ 3
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RAX-331
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Պարոնյան
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  125
Հարկ 4
Հարկայնություն 6
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 1500 USD
Օրավարձ 100 USD

<<  <   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013