Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA3-1197
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մոսկովյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  87
Հարկ 3
Հարկայնություն 3
Կահույք


ID : RA2-1344
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կիևյան փող. 1-ին նրբ.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  58
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1343
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Խորենացու
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  48
Հարկ 7
Հարկայնություն 10
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 150000 Դրամ



ID : RA2-1055
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Եզնիկ Կողբացու
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  68
Հարկ 3
Հարկայնություն 6
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 900 USD
Օրավարձ 75 USD



ID : RA1-1101
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Դ.Դեմիրճյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  34
Հարկ 1
Հարկայնություն 9
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 150000 Դրամ
Օրավարձ 10000 Դրամ



ID : RA1-1099
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-1098
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Հանրապետության
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  50
Հարկ 9
Հարկայնություն 9
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Օրավարձ 15000 Դրամ



ID : RA1-1091
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  48
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 500 USD
Օրավարձ 50 USD



ID : RA1-1034
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Աբովյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  42
Հարկ 5
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք
Ամսավճար 450 USD
Օրավարձ 50 USD



ID : RA1-097
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Վարդանանց
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  43
Հարկ 4
Հարկայնություն 10
Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013