Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RAX-404
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  70
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Հեռուստացույց


ID : RA2-1348
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Բայրոնի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  85
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-969
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Տիգրան Մեծի պող.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  73
Հարկ 3
Հարկայնություն 9
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 200000 Դրամ
Օրավարձ 100 Դրամ


Եզակի առաջարկ

ID : RA2-248
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սայաթ-Նովա պող.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  68
Հարկ 3
Հարկայնություն 12
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 850 USD
Օրավարձ 50 USDID : RA3-1342
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Վիկտոր Համբարձումյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  90
Հարկ 5
Հարկայնություն 12
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 700 USD
Օրավարձ 40 USDID : RA1-1100
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արգիշտի
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  37
Հարկ 6
Հարկայնություն 14
Նորակառույց
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-1068
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Բայրոնի
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 4
Հարկայնություն 4
Կահույք
Ամսավճար 160000 ԴրամID : RAX-401
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սայաթ-Նովա պող.
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  150
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RAX-400
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Նիկոլ Դումանի
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  100
Հարկ 6
Հարկայնություն 9
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RAX-391
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Կորյունի նրբ.
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  140
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013