Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք

Խորհուրդ է տրվում

ID : RA3-1205
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Նալբանդյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  74
Հարկ 5
Հարկայնություն 6
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1038
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  90
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1034
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Նալբանդյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  85.1
Հարկ 3
Հարկայնություն 7
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1020
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մոսկովյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  65
Հարկ 4
Հարկայնություն 4
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1295
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Պուշկինի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  63
Հարկ 9
Հարկայնություն 10
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 700 USD
Օրավարձ 50 USDID : RA1-1080
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Կարեն Դեմիրճյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  38
Հարկ 2
Հարկայնություն 4
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք
Ամսավճար 155000 Դրամ
Օրավարձ 16000 ԴրամID : RA1-975
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1098
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Բաղրամյան պող
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  75
Հարկ 2
Հարկայնություն 4
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-1104
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Վարդանանց
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  45
Հարկ 2
Հարկայնություն 9
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-181
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Պուշկինի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  92
Հարկ 4
Հարկայնություն 9
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013