Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA1-161
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  47
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 130000 Դրամ
Օրավարձ 14000 ԴրամID : RA1-160
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  42
Հարկ 7
Հարկայնություն 11
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-551
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Խանջյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  36.5
Հարկ 6
Հարկայնություն 9
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-525
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Եզնիկ Կողբացու
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 1
Հարկայնություն 11


ID : RA1-183
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Պարոնյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  42
Հարկ 5
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 100000 Դրամ
Օրավարձ 8000 Դրամ

<<  <   133    134    135    136    137    138    139    140    141    142   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013