Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA2-1366
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արգիշտի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  58
Հարկ 7
Հարկայնություն 14
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց

Լավագույն առաջարկ

ID : RA2-1365
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արգիշտի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 10
Հարկայնություն 14
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1363
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Ա.Խաչատրյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Կահույք


ID : RA2-1351
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-024
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 2
Հարկայնություն 2
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 600 USD
Օրավարձ 30 USDID : RA1-1108
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  65
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1361
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արգիշտի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  54
Հարկ 3
Հարկայնություն 14
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-632
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Աբովյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  40
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք


ID : RA3-1209
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Բայրոնի
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  110
Հարկ 5
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-996
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արամի
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  120
Հարկ 6
Հարկայնություն 16
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013