Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA1-1017
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Կորյունի
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  29
Հարկ 5
Հարկայնություն 6
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-955
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 2
Հարկայնություն 4
Ջեռուցման համակարգ Կահույք


ID : RA1-676
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 2
Հարկայնություն 5


ID : RA1-603
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց
Օրավարձ 10000 ԴրամID : RA1-737
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-291
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կոմիտասի պող.
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 5
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք


ID : RA1-788
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 1
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-310
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Մաշտոցի պող
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 4
Հարկայնություն 5
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 450 ԱՄՆ դոլար
Օրավարձ 50 ԱՄՆ դոլարID : RA1-777
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Գյուլբենկյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 1
Հարկայնություն 6
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 100000 ԴրամID : RA1-088
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Նար-Դոսի
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  30
Հարկ 1
Հարկայնություն 5
Հեռուստացույց
<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013