Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA2-676
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Վարդանանց
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  75
Հարկ 3
Հարկայնություն 10
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-426
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Աբովյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  50
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1269
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Խորենացու
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  80
Հարկ 10
Հարկայնություն 10


ID : RAX-056
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  120
Հարկ 3
Հարկայնություն 16
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1060
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Պուշկինի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  72
Հարկ 1
Հարկայնություն 4
Ջեռուցման համակարգ


ID : RA2-1348
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Բայրոնի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  85
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1189
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Իսահակյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  70
Հարկ 2
Հարկայնություն 4
Ջեռուցման համակարգ Կահույք


ID : RA1-556
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  50
Հարկ 5
Հարկայնություն 16
Հեռուստացույց


ID : RA1-168
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Տերյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 5
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA1-454
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Թումանյան
Սենյակների քանակ    1
Ընդհանուր մակերես  42
Հարկ 2
Հարկայնություն 5
Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013