Time in Yerevan: 00:00:00
Live Help
Վարձով Վաճառք

Արժեք -

Մակերես -

Անուն ազգանուն
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Քաղաք
Գույքի հասցե
Մանրամասն


 

Ընտրեցեք անշարժ գույքի փնտրման տարածքը

Վարձով Վաճառք
Քաղաք
Համայնք
Փողոց
Արժեք
Մակերես
Սենյակների քանակը
  Օրավարձ
Հ/Հ   Նկարներով   Նորակառույց  
Ըստ արժեքի
  Ըստ մակերեսի
  Ցուցադրել
  Փոխարժեք


ID : RA2-1378
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Բաղրամյան պող.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  75
Հարկ 4
Հարկայնություն 9
Օդորակիչ Կահույք


ID : RA3-1224
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Բուզանդ
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  130
Հարկ 12
Հարկայնություն 15
Նորակառույց
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RAX-411
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Պուշկինի
Սենյակների քանակ    4
Ընդհանուր մակերես  240
Հարկ 1
Հարկայնություն 4
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 2200 USD
Օրավարձ 150 USDID : RA2-1369
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Արաբկիր
Հասցե   Կիևյան փող. 1-ին նրբ.
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 3
Հարկայնություն 5
Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 300 USD
Օրավարձ 35 USDID : RA3-1217
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Հյուսիսային պող.
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  160
Հարկ 3
Հարկայնություն 6
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 2000 USD
Օրավարձ 200 USDID : RA2-1368
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Աջափնյակ
Հասցե   Աբելյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  60
Հարկ 1
Հարկայնություն 5
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 120000 ԴրամID : RA2-1367
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Արգիշտի
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  55
Հարկ 13
Հարկայնություն 14
Նորակառույց
Օդորակիչ Ջեռուցման համակարգ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA2-1219
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Սարյան
Սենյակների քանակ    2
Ընդհանուր մակերես  42
Հարկ 3
Հարկայնություն 10
Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1216
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Հյուսիսային պող.
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  125
Հարկ 2
Հարկայնություն 9
Նորակառույց
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց


ID : RA3-1215
Քաղաք  Երևան
Համայնք    Կենտրոն
Հասցե   Ամիրյան
Սենյակների քանակ    3
Ընդհանուր մակերես  160
Հարկ 8
Հարկայնություն 12
Նորակառույց
Օդորակիչ Կահույք Հեռուստացույց
Ամսավճար 1800 USD
Օրավարձ 100 USD

<<  <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >  >>
 
Item Name

COPYRIGHT TO STEP REAL ESTATE SOLUTIONS. 2013